KLUC UTAHOVACI

360 km

KLUC UTAHOVACI, 3260 Nm,  3600 OBR/MIN, 6,2 BAR , 1"

 

no. 213388

Kúpna cena pri prevzatí : 7 € bez DPH