Obchodné podmienky

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Hlavná 4410 , 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 44 984 723 (ďalej ako "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov ako kontaktnej osoby v rozsahu poskytnutého mena, priezviska, e-mailu a telefonického kontaktu vyššie uvedeného za účelom vytvorenia a vedenia virtuálneho konta zákazníka z dôvodu jeho registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa, ktoré slúži k zakúpeniu tovarov a služieb a k uplatneniu s tým súvisiacich zliav. Tento súhlas udeľujem na obdobie 10 rokov od posledného využitia virtuálneho konta, maximálne však po dobu zmeny oprávnenej kontaktnej osoby na základe môjho oznámenia alebo oznámenia obchodného partnera (klienta) prevádzkovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu: info@autos.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním.

Informácie o právach prečitať tu.

Informácie o spracovaní osobných údajov; prečítať tu.

Osobitné upozornenie opravnený záujem  prečítať tu.

Všeobecné obchodné podmienky si môžete prečítať tu.